سالم ترین و کاملترین فسیل دایناسور

نگاه نو
منتشر شده در 12 تیر 1396

سالم ترین و کاملترین فسیل دایناسور مربوط به شاخه نودوسور در موزه ملی کانادا در معرض نمایش گذاشته شد. شاخه نودوسورها در دوره زمانی بین 110 تا 112 میلیون سال قبل در زمین می زیسته اند.

دیدگاه کاربران