بهبود بیمار با فیزیوتراپی

دکتر زهرا کریمی پور
منتشر شده در 03 مرداد 1397

ویدیو بهبود بیمار با فیزیوتراپی از کانال فیزیوتراپی همای سلامت

دیدگاه کاربران
<