فیزیوتراپی قبل از خواب و بعد از خواب در صبح

فیزیوتراپی در منزل
منتشر شده در 19 فروردین 1398

تمرین درمانی برای بیمارانی که فیزیوتراپی انجام میدهند.5 حرکت کششی قبل و بعد از خواب آموزش های بیشتر در سایت : www.physiosoroush.ir


-- خط اختصاصی فیزیوتراپی در منزل : 09201881213 --- شماره تلفن کلینیک :02166031377

دیدگاه کاربران