پیش بینی نحوه مرگ کوبی برایانت در یک انیمیشن !

ترنج
منتشر شده در 12 بهمن 1398

یک انیمیشن چند سال قبل پیش بینی کرده بود که کوبی برایانت در یک هلی کوپتر سقوط میکند و کشته می شود.

دیدگاه کاربران