فیلم سونوگرافی چهاربعدی پسر (37 هفتگی)

سونوگرافی سروش _ دکتر محمد زاده

فیلم سونوگرافی 4 بعدی جنین پسر در 37 هفتگی، توسط سونوگرافی سروش در غرب تهران. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیش تر به وب سایت http://soroush-sonography.ir/ مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۱۶۲۱۲۵ -021 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه کاربران