ملت ایران 22 بهمن دیگری را جشن می گیرند

ترنج
منتشر شده در 21 بهمن 1398

دهه‌ ی فجر دهه‌ی فجر و طلوع انقلاب است. به همین خاطر بزرگداشت آن بایستی با اهمیت انجام بگیرد... دهه‌ی فجر در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است... در این کشور قبل از دوران حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی حاکمیت و مناسبات بین حاکم و مردم همواره رابطه‌ی غیراسلامی - رابطه‌ی سلطان و رعیت رابطه‌ی غالب و مغلوب - بوده است... دهه‌ی فجر آمد و این سلسله‌ی غلط این هندسه‌ی معیوب و این رشته‌ی بیمار را قطع کرد و تمام شد... این برکات این انتقال مهم و این تغییر خط در نقطه‌ی دهه‌ی فجر انجام گرفته است. این لحظه‌ی تاریخی لحظه‌ی مهمی است.

دیدگاه کاربران