سخنرانی کامل حسن روحانی در مراسم 22 بهمن (بخش 6)

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

بخش ششم سخنان رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن


  • ما در زمان پیروزی انقلاب مقدار تولید گاز کشور 110 میلیون متر مکعب در روز بوده در روزی که دولت یازدم شروع به کار کرده تولید گاز ما به 625 میلیون مترمکعب در روز بوده ملت بزرگ ایران پایان امسال تولید گاز کشور به 1000 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.
دیدگاه کاربران