آشپزی با نواب ابراهیمی نخود پلو با مرغ یا کوبولی پلو سوغاتی از قشم

سرآشپز
منتشر شده در 04 آذر 1402

نخود پلو با مرغ یا کوبولی پلو سوغاتی از قشم به همراه نواب ابراهیمی chickpea and rice with chicken

دیدگاه کاربران
<