درگیری در دانشگاه کلمبیا - ادامه سرکوب اعتراض ضد صهیونیستی در آمریکا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 اردیبهشت 1403

دانشجویان تحصن‌کننده حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا در ایالت نیویورک با نیروهای پلیس درگیر شدند.


در پی بروز درگیری مدیریت دانشگاه درهای ورودی را بسته و دانشگاه را تعطیل اعلام کرد.

دیدگاه کاربران