پیرترین موجود زمین - راز طول عمر کوسه گرینلند چیست؟

کاوشگر
منتشر شده در 05 اردیبهشت 1403

دانستنی های جالب - پیرترین موجود روی کره زمین

دیدگاه کاربران