خر بهترین نگهبان گله - خرها در گذر تاریخ

کاوشگر
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1403

خرها در گذر تاریخ آیا خر ها از هزاران سال سختی و مشقت رهایی پیدا کرده اند

دیدگاه کاربران