چهارمین فوران آتشفشانی در ایسلند و اعلام وضعیت اضطراری

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 اسفند 1402

🔹به دنبال وقوع چهارمین فوران آتشفشانی در شبه جزیره ریکیانس در ایسلند مقام‌ها در جنوب این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده‌اند.


🔹این فوران رودی از مواد مذاب به‌ راه انداخته و دود غلیظی از آن بلند می‌شود.

دیدگاه کاربران