اولین نشست مشترک سران سه قوه در سال جدید

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 فروردین 1397

اولین نشست مشترک سران سه قوه در سال جدید - اولین نشست سران قوا در سال جدید با حضور روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه روز دوشنبه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد.

دیدگاه کاربران