سکانسی از فیلم " رگ خواب "

کافه تماشا
منتشر شده در 27 اسفند 1396

سکانسی از فیلم " رگ خواب " - در این سکانس کامران بعد از مدتی برای دیدار میناپیام میدهد و به او میگوید که مهمان داریم. مینا با این تصور که مهمان مادر کامران است ولی ...

دیدگاه کاربران