مراسم خداحافظی و جایگزینی فرمانده جدید ایستگاه فضایی بین المللی

رنگین کمان
منتشر شده در 09 اسفند 1396

ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگاه فضایی است که با مشارکت بیش از 15 کشور ساخته می‌شود. این ایستگاه فضایی در مدار نزدیک زمین و در ارتفاع 330 تا 435 کیلومتری

از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار برابر 27٬700 کیلومتر بر ساعت است، که به این ترتیب روزی بیش از 15 بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند؛ این ایستگاه فضایی

با مانورهای «تجدید ارتفاع» با استفاده از موتورهای زیوزدا (ماژول ایستگاه فضایی)، پیوسته مدار خود را در ارتفاع بین 330 و 435 کیلومتر (205 و 270 مایل)، حفظ می‌کند.

این به معنی طی کردن 15٫54 مدار در روز است.

دیدگاه کاربران