کباب برگ

رستوران شانلی
منتشر شده در 30 مهر 1397

کباب برگ، یکی از کباب های اصیل ایرانی است


که با گوشت راسته یا فیله گوساله تهیه می شود. این کباب را می توان در فر و یا بر روی کباب پز تهیه کرد.


نکته ای که باید در نظر گرفت برای تهیه کباب خوب انتخاب گوشت آن است که باید نرم باشد


بهترین گوشت برای پخت این کباب لذیذ گوشت راسته گوساله یا گوسفند است.


برای نرم کردن گوشت باید از بیفتک استفاده کرد.


گوشت چند ساعتی باید در پیاز رنده شده و روغن زیتون و فلفل استراحت کند.


برای اینکه کباب آبداری داشته باشیم هرگز آن را لای نان نگذارید نان آب کباب را به خود میگیرد


http://www.shanli-restaurant.com/fa/%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/item/112-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5http://shanli-restaurant.ir/product/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/

دیدگاه کاربران