تورم و قیمت ها در ایران | یک بازه زمانی ده ساله

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 24 مهر 1397

یک دهه تورم ؛ قیمت خوراکی ها در ایران به چه میزان افزایش یافته است ؟

دیدگاه کاربران