در حوزه حمل و نقل سالانه معادل سیصد و بیست میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 19 خرداد 1398
دیدگاه کاربران