با قانون یار رتبه تک رقمی بیار(dvdتدریس رایگان به همراه کتب دکتر بهنام اسدی)

قانون یار
منتشر شده در 17 خرداد 1398

رتبه های تک رقمی ادوار پیشین همین کتاب به همراه dvd تدریس آن را مطالعه کرده اند که موفق به کسب رتبه تک رقمی شده اند. انتخاب با شماست. با خرید کتب دکتر بهنام اسدی و دی وی دی صوتی تدریس که برای شما پست می شود قبولی خود را در آزمون وکالت امسال قطعی کنید. ما کامل ترین کتب را به شما می دهیم تا ظرف 2ماه مدعی رتبه تک رقمی شوید((ایمان داشته باشید قبولی در آزمون حق مسلم شماست)

02166979519

02166979526

09100636002

موسسه قانون یار

دیدگاه کاربران