معرفی کتاب جزای عمومی دکتر بهنام اسدی از انتشارات قانون یار

قانون یار
منتشر شده در 17 خرداد 1398

معرفی کتاب حقوق یار جزای عمومی تالیف دکتر بهنام اسدی که به صورت ماده به ماده از ماده یک الی دویست و شانزده قانون مجازات اسلامی تالیف شده است.

این کتاب چکیده نکات مهم و آزمونی بیش از پانزده کتاب و منبع اصلی همچون کتب دکتر گلدوزیان و دکتر میرمحمد صادقی و دکتر زراعت و ... می باشد.

قیمت پشت جلد این کتاب حدودا سیصد صفحه ای بیست و شش هزار تومان است.


جهت تهیه این کتاب تک جلدی به همراه دی وی دی صوتی تدریس کتاب با موسسه قانون یار تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹

۰۲۱۶۶۹۷۹۵۲۶

۰۹۱۰۰۶۳۶۰۰۲

با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار

دیدگاه کاربران