حقانی 09380039391_سیستم یکپارچه سقف چادری رستوران_سقف خیمه ای تالار

شرکت سازه چادری غشا
منتشر شده در 19 اردیبهشت 1399

شرکت معماری سایبان چادری غشا مجری وطراح زیباترین مدلهای سقف و سایبان چادری ثابت و متحرک با استفاده از پوشش پیش تنیده دارای الیاف پلی استربا رو یه pvcو موادضداشعه که به دوام و عمر سازه کمک میکند زیر سایبان خیلی گرم نمیشود و پوشش غشا دچار رنگ پریدگی و پوسیدگی نمیگردد و این پوشش رفتار سازه ای دارد بنابراین دربرابر برف و باد و باران مقاوم است.

دیدگاه کاربران