ابراهیم رئیسی : نگران کالاهای اساسی نباشید

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 شهریور 1400

رئیسی: مردم در زمینه کالا‌های اساسی نگران نباشند به عنایت خدا و کمک مردم امیدواریم


سید ابراهیم رئیسی: تیم اقتصادی دولت شبانه روز کار می‌کند تا بتوانیم ثبات را به بازار برگردانیم. 90 درصد کارخانه‌ها زیربنای معطل دارند که می‌توان با یک اقدام کارخانه را فعال کرد.


🔹اگر بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم هم بخشی از بیکاری حل می‌شود و هم تولید فعال می‌شود.


🔹تصمیمات مهم را با مردم در میان می‌گذاریم و غیابا درباره بازار تصمیم نخواهم گرفت. معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.


🔹به همه سرمایه گذاران می‌گویم که در همه جای کشور می‌توان سرمایه گذاری کرد. دستگاه‌های دولتی برای جذب سرمایه گذار آمادگی دارند.

دیدگاه کاربران