کلیپ فوت مادرموزیک ویدئو فوت مادر

ترندباشی
منتشر شده در 26 مهر 1400

داغ از دست دادن مادر خیلی سختهاین کلیپ رو در فراق ودورینفسم تنها کسممادرم ساخته ام وتقدیم میکنم به عزیزانی که مادرشون آسمانی شده.

دیدگاه کاربران