سریال تلویزیونی صبح آخرین روز قسمت 11 یازدهم

دنیای مجازی
منتشر شده در 08 خرداد 1400

دانلود سریال تلویزیونی صبح آخرین روز قسمت 11 یازدهم


قصه مجموعه تلویزیونی با ترور شهید شهریاری آغاز می‌شود. او از معدود افرادی است که مدارج علمی بالایی داشته و سائل سخت اتمی را حل می‌کند. همین موضوع کافی است تا دشمنان روی او تمرکز شوند و برای از بین بردنش نقشه بکشند.


در قسمت نخست مجموعه ترور شهید را می‌بینیم. درست روز 8 آذرماه سال 89 را که او جلوی چشم خانواده اش به شهادت می‌رسد. مجموعه تلویزیونی پس از این بخش به زندگی این شهید بزرگوار ورود پیدا می‌کند.

دیدگاه کاربران