ختم دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 مرداد 1397

قاضی باقری ختم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی اعتباری تامن الحجج را اعلام کرد.


با اعلام ختم دادرسی رای متهمان در فرصت قانونی اعلام می شود.


در جلسه امروز سه متهم دیف اول تا سوم این پرونده آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.


همچنین متهم ردیف سوم که تاکنون در 11 جلسه قبل حضور نداشت به همراه وکیلش حاضر شد.


دادگاه های رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج که از 28 خرداد امسال برگزارمی شد امروز به ایستگاه پایانی رسید.


در پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج بیش از 12 هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است و بیش از 370 شاکی دارد.

دیدگاه کاربران
<