بازگشت آرامش به بصره

اخبار تماشایی
منتشر شده در 18 شهریور 1397

با استقرار نیروهای نظامی در سرتاسر شهر بصره، پس از چند روز آشوب و اغتشاش، آرامش به این شهر بازگشت.


 آرامش و نظم پس از چندین هفته اعتراض در بصره برای بیکاری و خدمات ضعیف عمومی که به خشونت کشیده شد و حداقل 15 کشته بر جای گذاشت به این شهر بازگشت.


نیروهای امنیتی از بغداد به بصره اعزام شدند تا ثبات را به این شهر بازگردانند.


از روز سه شنبه با به آتش کشیده شدن ساختمان های دولتی،کنسولگری ایران و دفاتر احزاب سیاسی و گروه های نظامی حامی تهران، اعتراض ها در بصره شدت پیدا کرد اما پیش از این حرکت که به تحریک آمریکا انجام شد نیز بصره شاهد اعتراض های مردمی به دلیل کمبود آب و برق بود.


فساد در میان مقامات دولتی و بیکاری نیز یکی دیگر از دلایل اعتراض های مردمی در بصره بود.


چند ساعت قبل از نشست فوق العاده پارلمان نیز چهار موشک از سوی حمله کنندگانی که هویت آنها مشخص نبود به فرودگاه بصره اصابت کرد اما در نهایت با برداشته شدن قانون منع آمد و شد پس از به وجود آمدن آرامش نسبی در بره،همه چیز به حالت عادی بازگشت.


این در حالی است که عراق هنوز پس از چهار ماه از گذشت انتخابات ملی که در آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت آرا نشد، بدون دولت است.

دیدگاه کاربران