مصاحبه با پاتو درمورد پیوستنش به چلسی (زیرنویس ورزش3)

دنیای اسپرت
منتشر شده در 30 اردیبهشت 1396
دیدگاه کاربران