معرفی ماژول ODS ارتعاش سنج Digivibemx

نوآوران پایش
منتشر شده در 14 دی 1399

این ماژول قابلیت تحلیل آنالیز تغییر شکل سازه را در قالب تصاویر به راحتی برای شما امکانپذیر می کند.


شما از طریق این ماژول می توانید مدل سه بعدی شبیه سازی را در اختیار داشته باشید.

دیدگاه کاربران