دونوازی در دستگاه ماهور | ویولن و تنبک

استاد بابک خواجه نوری
منتشر شده در 01 دی 1399

دونوازی در دستگاه ماهور ویولن و تنبک نوازنده ی ویولن استاد محمد امامی نوازنده ی تنبک استاد بابک خواجه نوری

دیدگاه کاربران