5 ویدیوی ترسناک از گیمرهای آنلاین که مورد حمله ارواح قرار گرفتند! (مستند کوتاه ترسناک) شامل توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 30 دی 1398

5_کوبیده شدن در و خاموش روشن شدن چراغ هنگام بازی آنلاین ایکس باکس!


4_حضور کوتاه هاله ای سفید مقابل صورت یک تحلیلگر سریال در پخش زنده اینترنتی!


3_پسری در حال بازیناگهان چراغ اتاقش خاموش شدهاحساس سرما کرده و همزمان اشیا روی میز پشت سرش تکان میخورند!


2_باز و بسته شدن در اتاق پسری در حال بازی آنلاین پوکمون!


1_وقوع حوادث ترسناک برای پسری هنگام بازی آنلاین مثل کوبیده شدن درقطع و وصل شدن برق و پرتاب وسایل روی میز مقابل چشمان صدها بیننده!


تحلیل بیشتر در تلگرام_ایتابله بیسفون_گپ_آیگپ و سروش Secretfiles@

دیدگاه کاربران