ترسناک ترین 5 تصویر واقعی از ارواح حقیقی (مستند کوتاه ترسناک)

پرونده های مرموز
منتشر شده در 06 دی 1398

تاکنون تصاویر زیادی را به ارواح نسبت داده اند.لیکن اصالت این 5 عکسبه تایید کارشناسان عکاسی رسیده و هیچگونه دستکاری در آنها صورت نگرفته است.) 5_اوکلاهاماارواح زیادی را تحریک میکند 2005 4_بانوی سفید از وورس ترک 1975 3_روح پسر مزرعه 2008 2_کامیون روح چیکو 1_بانوی صورتی تحلیل حوادث ماوراالطبیعه در کانال پرونده های مرموز آدرس کانال در تلگرامسروشگپآیگپایتابله و بیسفون @Secretfiles (لذت ترس)

دیدگاه کاربران