سرآشپز بین المللیاستاد جعفر ابوالحسنی در غرفه تابش استیلا

تابش استیلا
منتشر شده در 28 بهمن 1397

حضور اختصاصی شف " جعفر ابوالحسنی"سرآشپز بین المللی و یکی از اساتید بزرگ آشپزی حال حاضر ایرانیان در غرفه تابش استیلا و آشنایی با تابش استیلا 1600 و تحسین آن


شماره تماس: 09184386973 . 09129612918

دیدگاه کاربران