نمونه باردهی انواع گردو در نهالستان اروم نهال 09120454526

نهالستان اروم نهال
منتشر شده در 20 مهر 1398

گردو یکی از مهم ترین میوه های خشک جهان و ایران است و گرد افشانی گردو توسط باد انجام میگیرد. توصیه ما بر حسب ارتفاع جهت بهبود عملکرد این است که اگر ارتفاع شما بین 0 تا 1200 متر از سطح دریا باشد (گردو ی محلی ویژه - گردوی چند لر گردوی فرانکت پدرو هارتلی گردوی اسرائیلی) اما اگر ارتفاع شما از سطح دریا بین 1200 تا 2000 متر باشد فقط گردوی فرنور و ژنوتیپ های برتر مناسب است. جهت خرید یا اطلاعات بیشتر وارد کانال تلگرام یا وب سایت های ما شوید.

www.chandler.ir

www.urumnahal.com

دیدگاه کاربران