فیلم راهنمای جدول وزنگیری بوقلمون جدول مصرف خوراک بوقلمون و جدول ضریب تبدیل بوقلمون برنز نسل اول

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اگر می خواهید با مصرف بوقلمون در طول دوره رشد و همچنین وزن آن به هفته و روز آشنا شوید می توانید به جدولی که دراین ویدئو نشان داده شده است مراجعه کنید. شما قادر خواهید بود بعد از دیدن این فیلم اطلاعات با ارزشی را از سن بوقلمون و وزن متناسب با آن به دست بیاورید


آدرس


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/497-jadvalvazn.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران