در سال 98 کدام شاخه در زمینه پرورش بوقلمون سوددهی بیشتری داره؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

به صورت کلی سه شاخه در این زمنیه وجود دارد که جناب سلیمانی به صورت دقیق در این ویدئو به توضیح این موضوع می پردازند.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/548-soode-bughalamun.html

دیدگاه کاربران