انواع محلول لوسیون و ژل پاک کننده پوست

داروخانه آنلاین دکتر زهره زارع

https://drzohrezarepharmacy.com/Product/Cleanser


در دنیایی امروز با توجه به افزایش آلودگی هوا پوست صورت ما نیز این آلودگی را از طریق منافذ پوست جذب می کند. برای رفع این آلودگی از روی پوست نیاز به پاک کننده هایی مناسب پوست خود می باشیم که در صورت برطرف نشدن این آلودگی ها از پوست موجب کدر شدن پوست پیری زودرس و ترشح بیش از حد چربی از سبوم پوست خواهیم شد.


می توان این آلودگی ها را به چندین روش برطرف کرد.


تفاوت پاک کننده با دیگر مجصولات شوینده


تفاوت آنها در این است که پاک کننده ها احتیاج به شستشو با آب نداشته و می توان لب ها چشم ها خود را نیز با این محلول ها پاک کنیم و اگر شرایط محیطی به گونه ای باشد که به آب دسترسی نداشته باشیم بهترین گزینه برای پاک کردن پوست از آلودگی ها پاک کننده ها می باشند به طور مثال می توان به افراد شاغل در باشگاه ها و استخر اشاره نمود.

دیدگاه کاربران