فاطمه پور مقدم، رتبه ۶۱ کنکور هنر - مدرس نکات جدید درس خواص و مواد

آکادمی شیشه‌ای
منتشر شده در 30 شهریور 1398

ویدیوهای آموزشی عمومی هنر و تخصصی کنکور هنر ساخته ی دست بچه های دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران https://glassacademy.ir

دیدگاه کاربران