در پارک های فناوری خلاقیت و دانش به محصول تبدیل می شود

زیست بازار زندگی ایرانی
منتشر شده در 25 شهریور 1398

(( زیست بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی

دیدگاه کاربران