شرایط دریافت وام مسکن

اکوملک
منتشر شده در 10 خرداد 1399

زوجین می توانند هر کدام به طور جداگانه برای دریافت وام مسکن زوجین اقدام کنند. فقط کافیست هر کدام حساب های جداگانه ای به ارزش حداقل 6 میلیون و 700 هزار تومان سپرده گذاری کرده باشند. بعد از یکسال که از سپرده گذاری و درخواست وام مسکن گذشت تا 2 برابر میزان سپرده به آن ها وام تعلق می گیرد که سقف دریافت این وام برای هر شهر با توجه به جمعیت آن متفاوت است. مثلا در تهران 80 میلیون تومان شهرهایی با بیش از 200,000 نفر جمعیت 60 میلیون و سایر شهرستان های کوچک 40 میلیون تومان می باشد. بازپرداخت این وام ها که حداکثر 12 سال می باشد با سود 8 درصد محاسبه می شود.


برای اینکه با شرایط دریافت وام مسکن آشنا شوید شما را به دیدن این فیلم دعوت می کنیم.


https://ecomelk.com

دیدگاه کاربران