😱روغن موتور تقلبی نخرید🤦‍♂️!!؟.

تاپیک کالا
منتشر شده در 30 مرداد 1399

🔥روغن موتور پس از بنزین دومین ماده


 پرمصرف 💥و حیاتی خودرو بوده و از طرف دیگر نیز از جمله اقلام مصرفی است که حاشیه سود بسیار زیادی برای 💥متقلبان دارد.

دیدگاه کاربران