سخنان بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ خراسانی 11

شبکه دانایی
منتشر شده در 11 تیر 1399

نصایح جاودانه فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (بنیانگذار مکتب فلسفی اردیسم orodism ) برگرفته از کتاب سرخ


((باید بسوی جزیره مهربانی کوچ کرد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))


((آزندگی بدون آزادی شرم آور است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.