آموزش بهداشت دهان و دندان

دکتر بزرگ
منتشر شده در 22 تیر 1399

یک دندانپزشک خوب علاوه بر درمان وظیفه آموزش صحیح رعایت بهداشت دهان و دندان را نیز بر عهده دارد. دندانپزشک اطفال این وظیفه را باید بطور دقیق بر روی کودکان اعمال کند.


کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare  تلفن: 02122023658   وبسایت: www.dencareclinic.com

دیدگاه کاربران