رهبر انقلاب: باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 مرداد 1399

رهبر انقلاب: باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه دشمن به هدف‌های خود نرسید و خودشان هم دارند اعتراف می‌کنند

دیدگاه کاربران