اسنپ و تپسی اگر نگران راننده‌ها هستند درصد کمتری بگیرند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 فروردین 1403

اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی :


  • اگر بنا بر هر دلیلی افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد گران فروشی محسوب شده و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.
  • اسنپ و‌ تپسی با استناد بر اینکه حذف گزینه عجله دارم به ضرر راننده است تمایل به حذف این گزینه نداشتند اگر نگران راننده هستند کمیسیون 15 درصدی خود را کمتر کنند.
دیدگاه کاربران