کلیپ بامزه از توله سگ های نژاد " پاگ "

بامزه ترین ها
منتشر شده در 13 اسفند 1396

کلیپ بامزه از توله سگ های نژاد " پاگ "/ از مشخصات سگ نژاد پاگ باوفایی، جنجالی، بی انضباط، سرکش، با محبت و خوشحال بودن است. آموزش ها را به خوبی فرا می گیرد. نسبت به تن صدا حساس است بنابراین نیازی به بلند کردن صدا در هنگام تنبیه حیوان نمی باشد. دیدبان خوبی است سگ صلح طلبی می باشد و رابطه خوبی با کودکان، سایر حیوانات خانگی و حتی غریبه ها دارد. پاگ به توجه زیادی از سوی صاحبش نیاز دارد و بی توجهی او را به یک موجود حسود تبدیل می کند.

دیدگاه کاربران