اقتصاد ایتالیا در سراشیبی سقوط

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

اقتصاد ایتالیا در سراشیبی سقوط

دورنمای سیاسی نامشخص ایتالیا و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری در این کشور فراهم نمی کند.

دیدگاه کاربران