باز هم نژادپرستی در ورزشگاه‌های ایتالیا

ورزشی ترین
منتشر شده در 17 آبان 1398

باز هم مشکلات نژادپرستی در ورزشگاه های ایتالیا و عکس العمل ماریو بالوتلی

دیدگاه کاربران