چه طور برخی بعد از گرفتن کرونا فوت می‌کنند و بعضی ها زود خوب می‌شوند!

عصر جدید
منتشر شده در 29 مرداد 1399

پاسخ دکتر حسین توکلی به مجری عصر جدید پیرامون درگیری برخی از شرکت کننده های عصر جدید به ویروس کرونا

دیدگاه کاربران