از دخترا آمار پیشنهادای خواستگاریشون رو پرسیدیم...

ترنج
منتشر شده در 26 بهمن 1398

رفتیم تو خیابون از دخترا آمار پیشنهادای دوستی و خواستگاریشون رو پرسیدیم...


واکنششون به این سوال غیر منتظره رو ببینید!

دیدگاه کاربران