مهار تورم به روش آلمانی

خبرگزاری علم و فناوری
منتشر شده در 24 مهر 1399

ببینید کشور از هم پاشید آلمان بعد از جنگ جهانی دوم چگونه به برترین اقتصاد اروپا و یکی از پررونق ترین اقتصادهای دنیا بدل شد.

دیدگاه کاربران